Elk kind heeft het recht om te spelen

ANBI

 

ANBI INFORMATIE STICHTING SPEELGOEDBANK-AMERSFOORT

 

Doelstelling

Het innemen van speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan gezinnen die leven op of onder de armoedegrens. Deze gezinnen komen in aanmerking voor afname van het speelgoed wanneer zij een doorverwijsbrief hebben.

 

Naam ANBI                Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Ook bekend als          Speelgoedbank-Amersfoort

KvK-nummer              51778696

RSIN                          850167115

Bankrekening             NL32 SNSB 0851 1639 12

Website adres            www.speelgoedbank-amersfoort.nl

E mail                        info@speelgoedbank-amersfoort.nl

Adres                         Amsterdamseweg 153A, 3812 RR Amersfoort

 

Bestuur:

J.P. Geerse–van der Molen           Voorzitter

M.B. Wolf                                   Secretaris

C.C.D.M. Raaijmakers-Vossen       Penningmeester

P.C.M. van Dijken                         Lid

 

Beleidsplan

We zamelen speelgoed in dat wij hoofdzakelijk aangeboden krijgen van particulieren. Onze cliënten mogen op vertoon van hun identiteitsbewijs en verwijsbrief samen met hun kind 1x per kwartaal 2 stuks speelgoed + een spel of een puzzel uitzoeken.

Wij ontvangen onze gelden voornamelijk uit donaties. Deze middelen worden gebruikt om de Stichting Speelgoedbank-Amersfoort operationeel te houden. Indien de financiën dit toelaten, wordt er nieuw speelgoed aangeschaft.

 

Beloningsbeleid

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de stichting geen enkele financiële beloning ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur. Eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Speelgoedbank-Amersfoort kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in overleg gedeclareerd worden.

 

Uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van de Speelgoedbank-Amersfoort zijn meer dan 600 gezinnen in Amersfoort en omgeving aan speelgoed geholpen.

 

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag en de jaarrekening 2023 ziet u via de volgende link gallery/Financieel jaarverslag 2023.pdf