Elk kind heeft het recht om te spelen

Hulp

 

Als u de Speelgoedbank wilt helpen dan kan dit op verschillende manieren.

Speelgoedbank Amersfoort verzamelt speelgoed voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. Dat kan gebruikt, opgeknapt, maar ook nieuw speelgoed zijn. U kunt ons helpen door bruikbaar speelgoed te geven of door een donatie te doen waarmee wij nieuw speelgoed kunnen aanschaffen.

Als u een inzamelingsactie wilt opzetten, dan verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen met

06 – 49937783 om een en ander af te stemmen.

Om het speelgoed bij de juiste doelgroep te krijgen, werkt de Speelgoedbank-Amersfoort met doorverwijzers en vrijwilligers.

 

SPEELGOED GEVEN EN DONEREN

Bruikbaar speelgoed, kinder- en jeugdboeken, driewielers en stepjes in alle maten kunnen wij goed gebruiken om kinderen uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, blij mee te maken.

Heeft u bruikbaar speelgoed over? Dan kunt u dit speelgoed bij ons brengen op de daartoe aangegeven tijden of als dit niet lukt, kunt u via de mail contact op nemen om een afspraak te maken (info@speelgoedbank-amersfoort.nl).

 

Aan het innemen van speelgoed stellen we een aantal voorwaarden. Wij zoeken eigentijds speelgoed waar de huidige generatie kinderen graag mee speelt. Het is belangrijk dat het speelgoed schoon, heel, compleet en gesorteerd is. De kinderen geven vaak de voorkeur aan wat grotere spullen waar ze lang mee kunnen spelen. Daarom nemen we geen klein speelgoed in van weinig waarde. Denk hierbij aan het kleine speelgoed dat wordt meegegeven bij McDonalds of dat in surprise-eieren zit. Uit hygiënisch oogpunt kunnen wij geen knuffels aannemen, ook niet als ze gewassen zijn.

 

FINANCIELE DONATIES

Financiële donaties zijn uiteraard van harte welkom. U kunt doneren op bankrekeningnummer

NL32 SNSB 0851 1639 12 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Amersfoort. Donaties worden gebruikt om onkosten te dekken maar ook om speelgoed te kopen voor leeftijden waar niet of nauwelijks speelgoed voor binnenkomt. Speelgoedbank Amersfoort is een ANBI.

 

DOORVERWIJZERS

Om het speelgoed bij gezinnen uit onze doelgroep te krijgen, werkt de Speelgoedbank met doorverwijzers. Dit zijn met name hulpverleners zoals artsen, wijkverpleging, geestelijke verzorgers, sociale dienst, voedselbank, kledingbank en schuldsanering, maar ook scholen, kerken en soortgelijke instellingen. Welke gezinnen komen in aanmerking voor het gratis speelgoed? Ten eerste alle gezinnen die onder de minimumgrens leven. En verder gezinnen die met een klein budget net genoeg geld hebben om eten op tafel te zetten.

 

Als u vindt dat een gezin in aanmerking komt voor hulp van de Speelgoedbank, schrijft u dan een verwijsbrief op uw eigen briefpapier, met daarop het identiteitsnummer (rijbewijs/ID) van het betreffende gezinshoofd en om hoeveel kinderen tot 12 jaar het gaat.

Een verwijzing is geldig tot het einde van een kalenderjaar. Als de cliënt in het volgende jaar weer naar de Speelgoedbank komt dan dient hij/zij een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

 

Wanneer cliënten het speelgoed op willen komen halen, dienen zij een verwijsbrief, samen met een identiteitsbewijs (rijbewijs/ID) te laten zien. Men tekent voor het speelgoed wat men meeneemt.

 

VRIJWILLIGERS

De Speelgoedbank werkt met enthousiaste vrijwilligers die op dinsdag, woensdag of vrijdag helpen bij de inname of uitgifte van speelgoed. Wilt u helpen? Neem voor meer informatie contact met ons op!

 

SPONSOREN, DONATEURS EN ACTIES

Graag willen wij onze sponsoren en donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in de vorm van speelgoed, acties of financiële donaties! 

Wilt u een actie voor ons opzetten? Neem dan alstublieft vooraf contact met ons op via de mail of telefonisch met 06 – 49937783. Zo kunnen we samen met u een en ander afstemmen.