Elk kind heeft het recht om te spelen

Openingstijden

 

SPEELGOED HALEN

Speelgoed halen kan in principe iedere woensdag tussen 12.00 en 15.00 uur en iedere vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Kijk voor exacte datums en uitzonderingen op de homepage van deze site.

 

U kunt zonder afspraak 1 keer per kwartaal komen en mag kinderen tot 12 jaar mee naar binnen nemen. Kwartalen zijn: januari-maart; april-juni; juli-september; oktober-december. Bij drukte kunnen we u vragen om even buiten te wachten. 

 

 

SPEELGOED BRENGEN

Wij hebben een tijdelijke inname-stop in verband met onze verhuizing in juni. Speelgoed brengen kan dus tot nader bericht niet. Zodra u weer speelgoed kunt brengen vermelden wij dat op deze site en op social media.

 

Aan het innemen van speelgoed stellen we een aantal voorwaarden. Wij zoeken eigentijds speelgoed waar de huidige generatie kinderen graag mee speelt. Het is belangrijk dat het speelgoed schoon, heel, compleet en gesorteerd is. De kinderen geven vaak de voorkeur aan wat grotere spullen waar ze lang mee kunnen spelen. Daarom nemen we geen klein speelgoed in van weinig waarde. Denk hierbij aan het kleine speelgoed dat wordt meegegeven bij McDonalds of dat in surprise-eieren zit. Uit hygiënisch oogpunt kunnen wij geen gebruikte knuffels aannemen, ook niet als ze gewassen zijn.

 

Hieronder ziet u voorbeelden van speelgoed en boeken die door kinderen NIET meegenomen worden. Zulk speelgoed en boeken worden door ons niet aangenomen en wij verzoeken u dan ook het niet aan te bieden.

dit nemen wij niet aan